Ktoré krajiny spotrebovali najviac energie v minulom roku, roku 2016?

18. júla 2017, stan021, Akadémia Vasiľa Biľaka Boj proti koľektívnej hlupote Čínska Ľudová Republika

Veľa sa hovorí o udržateľnosti rozvoja svetovej ekonomiky a udržateľnosti kvality životného prostredia vo Svete. Pozrime sa na graf popisujúci najväčších spotrebiteľov energie vyjadrenej v tonách spáleného oleja ako ekvivalent ku všetkým formám energie. Zaújmavý graf pre ochrancov životného prostredia:

energy