Nad 10 mil číňanov bude robiť test gaokao.

8. mája 2019, stan021, Akadémia Vasiľa Biľaka Boj proti koľektívnej hlupote Čínska Ľudová Republika

Nad 10 mil. číňanov bude zanedlho robiť test gaokao, čo je vstupným testom na čínske univerzity. V prípade podvádzania na týchto testoch hrozí previnilcovi až 7 rokov väzenia. Čínska Ľudová rep. má najväčší počet uchádzačov na vysoké školy na svete. Dnes je Čínska Ľudová rep. najväčším vývozcom tovarov a služieb na svete, keďže toto dobre vzdelané obyvateľstvo vie vyrábať kvalitný a pre svetový obchod atraktívny tovar.