Veterné a slnečné elektrárne vyrobili 1330 miliard kWh el. energie v Číne za 1. Q. 2020

23. apríla 2020, stan021, Akadémia Vasiľa Biľaka Boj proti koľektívnej hlupote Čínska Ľudová Republika

Za prvý štvrťrok veterné a slnečné elektrárne dokázali vyrobiť a dodat do el. siete rekordných 1330 miliard kWh el. energie za prvý kvartál tohto roku. To by stačilo pokryť dopyt po el. energii napr. Nemecko. Investície do veterných a slnečných elektrárni sa takto vracajú a prinášajú obrovský prospech v podobe zlepšenia životného prostredia na celom svete. Veterné a slnečné elektrárne dodali viac ako 8% el. energie do el. siete v Číne za toto obdobie. V tomto smere je Čínska Ľudová rep. vzorom pre celý svet. Je pravda, že Dánsko vyrába percentuálne najviac el. energie z vetra na svete, ale v porovnaní s Čínskou Ľudovou rep. ide o zanedbateľné hodnoty, štatistické chyby.