Slovenskí fašisti zavreli Vaského do basy.

3. mája 2020, stan021, Akadémia Vasiľa Biľaka Boj proti koľektívnej hlupote

p. Rudolf Vaský známy to youtuber je v base. p. Vaský je občanom USA, a žije na Slovensku. Jeho politická činnosť je taká svojrázna, bojuje proti tejto dnešnej totalite. Jeho vystupovanie je pre mňa osobne vulgárne, ale také, že v mnohých veciach má pravdu. Bohužiaľ, jeho vystupovanie vo videách je také „americké“, nechápe, že my tu na Slovensku sa dívame na veci ináč. Je to podľa mňa politický väzeň. Mocní na Slovensku sa ho boja, boja sa jeho vystupovania vo videách. V jednom máme spoločný osud, dívame sa na svet neštandartným spôsobom. Všimnite si, ako vojaci pochodujú jedným smerom, všetci musia pochodovať jedným smerom. No ale kam to potom vedie?