Môže sa EÚ stať v budúcnosti ekonomickým trpaslíkom?

21. mája 2022, stan021,

Vojna medzi RF a Ukrajinou nám ako EÚ spôsobuje ekonomické straty. V súčasnosti je ekonomický výkon EÚ 14,88% z celosvetového výkonu. Čínska Ľudová rep. má z celosvetového výkonu 18,62%. V roku 2026 bude mať ČĽR výkon 20,01% a EÚ už len 13,99%. A to bude 6% rozdiel v prospech ČĽR. Dá sa očakávať, že tento rozdiel sa bude naďalej zväčšovať čo povedie k celkovému ekonomickému úpadku EÚ voči svetu. Ak by takýto trend mal pokračovať naďalej, tak EÚ sa stane vo svetovej ekonomike ekonomickým trpaslíkom, ktorý už nebude mať vplyv na vývoj svetovej ekonomiky. Vojna medzi Ukrajinou a RF v budúcnosti výrazne sťaží prístup EÚ k zdrojom surovín z čoho bude získavať USA a Čínska Ľudová rep.