Porovnanie cien el. energie medzi vyspelými krajinami.

22. februára 2024, stan021,

Elektrická energia je najušľachtilejšia, najčistejšia energia ktorú ľudia v domácnosti používajú. Spotreba elektrickej energie presne odzrkadľuje životnú úroveň obyvateľstva v tej ktorej krajine. Ceny elektrickej energie dopadajú na režijné náklady obyvateľstva, keďže každá domácnosť vo vyspelom svete je závislá na jej spotrebe. Doleuvedená tabuľka opisuje ceny elektrickej energie v USD, ktoré boli platné v júni 2023 pre domácnosti vo vybraných krajinách. Zaújmavé je, že v takzv. najvyspelejších krajinách je cena el. energie výrazne vyššia ako v RF, Čínskej Ľudovej rep. alebo v USA. v EÚ je nedostatok el. energie a to sa odzrkadľuje aj v jej cene pre domácnosti. Pre zaújmavosť sa v Čínskej Ľudovej rep. minulý rok vyrobilo pre verejnú spotrebu 8 909 miliárd kWh el. energie, čo je viac ako všetky tu uvedené krajiny dohromady.

Household electricity prices in June 2023.